Geraadpleegde literatuur
 

De optimist. Op zoek naar de positiefste denkers van de wereld. Forum.
L. Shorter (2009)

Creatief denken 101 manieren om patronen te doorbreken. Forte uitgevers.
R. Eastway (2008)

Authentic Happiness. The Free press.
Martin E.P. Seligman (2002)

The Art of the Compliment. Using Kind Words with Grace and Style. Skyhorse Publishing
C. Matheson (2009)

It’s not how good you are, it’s how good you want to be. Phaidon.
P. Arden (2008)

De zeven spirituele wetten van succes. Uitgeverij J.H. Gottmer/H.J.W. Becht.
D. Chopra (2008)

Positieve psychologie in de praktijk. Hogrefe.
F. Bannink (2009).

Het groot werkvormen boek. De inspiratiebron voor resultaatgerichte trainingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten. Academic service.
S. Dirkse-Hulscher & A. Talen (2009)