Filosofie
 

Posiveren is ontstaan vanuit twee basis-fundamenten. Op de eerste plaats de piramide van Maslow, die aangeeft hoe essentieel erkenning en waardering is voor de zelfontplooiing van ieder individu. Het tweede fundament komt voort uit het NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). Het betreft de overtuiging dat achter elk gedrag een positieve intentie zit.

Behoeftenhiërarchie van Maslow:
Abraham Maslow heeft in een Piramide model weergegeven aan welke menselijke behoeften voldaan dient te worden om een mens in staat te stellen zichzelf optimaal te kunnen ontwikkelen/ontplooien. Daarbij kan pas aan een volgend niveau gewerkt worden als aan alle voorafgaande trappen volledig is voldaan:

 

Om een mens in staat te stellen zijn persoonlijke top te bereiken, is erkenning en waardering een essentiële stap.